Impressum

Direktor Projekta
Zlatko Uzelac, d.i.a., pomoćnik ministrice kulture

Savjetnica direktora Projekta
mr.sc. Branka Šulc

Izvršni direktor za praćenja zajma Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i kontakata sa CEB-om
prof. Berislav Šipuš, zamjenik ministrice kulture

Financijski direktor Projekta
Blaž Žilić, dipl.oec., Ministarstvo kulture

Voditelji dijela programa Projekta:

Voditeljica konzervatorskog nadzora provedbe programa Projekta
Zdenka Predrijevac, dipl.ing.građ., Konzervatorski odjel u Vukovaru, Ministarstvo kulture

Stručni voditelji i specijalni savjetnici i savjetnici po pojedinim segmentima Projekta:

Specijalni savjetnik za projekte arheoloških istraživanja
prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Savjetnik za restauratorske radove
Ferdinand Meder, prof., ravnatelj, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Tehničko-administrativni voditelji po segmentima Projekta zaduženi za pripreme izvješća CEB-u o provedbi Projekta:

Voditeljica za financijska izvješća
Silvija Modrušan, dipl.oec., Ministarstvo kulture

Voditeljica za stručna izvješća za graditeljsku baštinu
Suzana Purišić, d.i.a., Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb