Impressum

Direktorica Projekta
mr.sc. Branka Šulc, pomoćnica ministra, Uprava za kulturni razvitak i kulturnu politiku, Ministarstvo kulture

Financijski direktor Projekta
Branko Štulić, dipl.oec., pomoćnik ministra, Uprava za gospodarenje i financiranje, Ministarstvo kulture

Glavni konzervatori
Zoran Wiewegh, dipl.arheolog, glavni konzervator, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture – za projekte arheoloških istraživanja; Miljenko Domijan, prof., glavni konzervator, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture – za projekte zaštite i obnove nepokretnih kulturnih dobara

Specijalni savjetnik za projekte arheoloških istraživanja
prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj Projekta Ilok
Zvonko Bojčić, prof., pročelnik Konzervatorskog odjela Osijek, Ministarstvo kulture

Voditeljica Projekta Vukovar
Zdenka Predrijevac, dipl.ing.građ., konzervator, Konzervatorski odjel Osijek, Ministarstvo kulture

Voditelj Projekta za Dvorac Eltz/Muzej
doc.dr.sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet, Zagreb

Stručni voditelji po pojedinim područjima u čijem je djelokrugu program Projekta :

Arhivska i neobjavljena dokumentacija:
dr.sc. Stjepan Sršen, ravnatelj Državnoga arhiva Osijek

Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izvedbena dokumentacija:
akademik Vladimir Marković
Restauratorski radovi:
Ferdinand Meder, prof., ravnatelj, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb
Hortikultura i okoliš:
Mirna Bojić, stručna savjetnica, Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture
Ekonomski aspekti Projekta:
dr.sc. Jadran Antolović, državni tajnik, Ministarstvo kulture

Za pojedina područja programa Projekta:
Konzervatorski odjel Osijek, Ministarstvo kulture:
Zvonko Bojčić, prof., pročelnik
Gradski muzej Vukovar:
Ružica Marić, prof., ravnateljica
Muzej grada Iloka:
Mato Batorović, ravnatelj

U Upravu Projekta imenovani su i predstavnici:
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zdravko Krmek, državni tajnik; Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Jasmina Đurić, viša savjetnica, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Antun Paunović, d.i.a., načelnik Odjela za strateško planiranje Zavoda za prostorno planiranje; Ministarstva financija, Ana Hrastović, pomoćnica ministra za europske integracije i međunarodne financijske odnose