Impressum

Direktorica Projekta
mr.sc. Branka Šulc, ravnateljica, Uprava za kulturni razvitak Ministarstva kulture

Izvršna direktorica Projekta
Blanda Matica, d.i.a., ravnateljica, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Izvršni direktor za praćenja zajma Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) i kontakata sa CEB-om
mr. Jasen Mesić, ravnatelj, Ministarstvo kulture

Financijski direktor Projekta
Blaž Žilić, dipl.oec., ravnatelj, Uprava za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture

Voditelj projekata arheoloških istraživanja i projekta Vučedol
mr.sc. Zoran Wiewegh, glavni konzervator za arheologiju, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Voditelj projekata zaštite i obnove nepokretnih kulturnih dobara
Miljenko Domijan, prof., glavni konzervator, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Voditeljica projekta Ilok i projekta Vukovar
Zdenka Predrijevac, dipl.ing.građ., pročelnica, Konzervatorski odjel u Vukovaru Ministarstva kulture

Stručni voditelji, specijalni savjetnici i savjetnici po pojedinim segmentima Projekta:

Specijalni savjetnik za projekte arheoloških istraživanja
prof.dr.sc. Aleksandar Durman, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Savjetnik za Dvorac Eltz, Vukovar
doc.dr.sc. Zlatko Karač, Arhitektonski fakultet, Zagreb

Savjetnik za arhivsku i neobjavljenu dokumentaciju
dr.sc. Stjepan Sršen, ravnatelj Državnoga arhiva Osijek

Savjetnik za konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izvedbenu dokumentaciju
akademik Vladimir Marković

Savjetnik za restauratorske radove
Ferdinand Meder, prof., ravnatelj, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Savjetnik za uređenje krajobraza
Mirna Bojić, stručna savjetnica, Uprava za zaštitu prirodne baštine Ministarstva kulture

Tehničko-administrativni voditelji po segmentima Projekta zaduženi za pripreme izvješća CEB-u o provedbi Projekta

Voditeljica za financijska izvješća
Silvija Modrušan, Uprava za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture

Voditeljica za stručna izvješća za graditeljsku baštinu
Suzana Purišić, d.i.a., Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Voditelj za izvješća o arheološkim istraživanjima
mr.sc. Zoran Wiewegh, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Voditeljica za stručna izvješća o uređenju krajobraza
Mirna Bojić, Uprava za zaštitu prirodne baštine Ministarstva kulture

Voditelji za izvješća o građevinskim radovima, izgradnji Muzeja Vučedolske kulture i arheološkom parku Vučedol:
Blanda Matica, d.i.a., ravnateljica Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture
mr.sc. Zoran Wiewegh, glavni konzervator za arheologiju, Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture