Jednokatna rezidencija barunske obitelji Paunović najstarija je palača u nizu trgovačkih kuća s lokalima na sjevernoj strani glavne ulice (Ulica dr. F. Tuđmana br. 5). Građena je 1867. u oblicima ranoga historicizma. Prizemlje zgrade, izvorno rastvoreno visokim lučnim izlozima, više je puta radikalno preoblikovano (osobito početkom šezdesetih), dok je stambeni katni dio s devet polukružnih prozora očuvao svoju izvornost. Simetrično pročelje naglašeno je plitko izvučenim središnjim rizalitom s ugrađenim balkonom od kovanog željeza. U dvorištu kuće nekada je bio vrt koji se protezao do močvarnog desnog kraka Vuke u zaleđu ulice. Iako je riječ o dva zasebna objekta, susjedna stara trokatnica rezidencije Paunović danas s jednokatnom zgradom čini jedinstveni sklop.

U Domovinskom ratu 1991. građevina je izravno pogodena u krovište, pri čemu je došlo do potpunog uništenja pokrova, krovne konstrukcije i stropa nad katom.

Tijekom programa Projekta, provedena su arhivska, povijesna i konzervatorsko-restauratorska istraživanja, a radovi su počeli u srpnju 2007. godine. U okviru građevinske sanacije, izvedena je razgradnja krovišta i stropova, oštećenih pregradnih zidova kata i zabatnih zidova. Rekonstruirani su razgrađeni zidovi i izvedena sanacija svodova, izrađena je i pokrivena nova krovna konstrukcija. Razgrađena je dvorišna recentna dogradnja, izrađena nova stolarija prozora i unutarnjih vrata te drvena vrata s obje strane kolnog ulaza, montirani novi drveni izlozi. Pročelje je ožbukano i oličeno te izveden drenažni sustav u podrumu građevine. Od konzervatorsko-restauratorskih radova, na glavnom pročelju građevine izvedena je rekonstrukcija atike i dekorativne plastike, prema sačuvanim fragmentima i starim fotografijama rekonstruirana je ograda balkona i metalni odbojnici kolnog ulaza. U unutrašnjosti kuće demontirane su, sanirane i ponovno ugrađene kamene stube glavnog stubišta s rekonstruiranom metalnom ogradom. Na dvorišnom pročelju, tijekom izvođenja završnih građevinskih radova saniran je i restauriran balkon s kamenim konzolama. Svi radovi su u potpunosti završeni u jesen 2009. godine.


izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


prerada i dopuna:
Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod

    Rezidencija Paunović (desno); razglednica iz 1916.g.; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru