Muzej grada Iloka osnovan je 1952. godine, i zavičajni je muzej najistočnijeg dijela hrvatskog Srijema, a svojim sadržajima obuhvaća uz Ilok i cijelo upravno područje Grada Iloka, Bapsku, Šarengrad te Mohovo. U opsežnom restauratorsko-konzervatorskom i arheološki istraženom te potom obnovljenom dvorcu Odescalchi (15. - 19. st.), u okviru nekoliko programa Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“, početkom 2010. g. otvoren je obnovljeni dvorac Odescalchi i veći dio novoga stalnoga muzejskoga postava Muzeja grada Iloka, a krajem 2011. godine i njegov završni dio vezan za etnografiju.

Osim prezentacije muzejskih izložbenih predmeta i sama je zgrada Muzeja, nacionalna arhitektonska i kulturna baština, predmetom suvremene muzejske prezentacije. Uređenje neposrednog okoliša dvorca uz prilagodbu zahtjevima prezentacije arheoloških nalaza in situ, muzeja na otvorenom – Dvora vojvoda Iločkih iz 15. st., koji su vezani uz graditeljsko preslojavanje dvorca Nikole Iločkog, a potom dvorca Odescalchi, sastavnim su dijelom Muzeja.

Uz nastanak novoga stalnoga postava iločkoga Muzeja veže se i jedinstveni, višegodišnji stručni i koncepcijski rad ne samo njegovih ravnatelja i malobrojnih kustosa već i muzealaca iz desetak hrvatskih muzeja i galerija, i dragocjenim je prinosom u realizaciji i ovoga programa Projekta.

Prezentirani su i restaurirani dijelovi izvornoga pročelja ove građevine, tragovi više stoljeća nastajanja dvorca. Muzeološka koncepcija autora Maria Beusana, d.i.a., obuhvaća cjelovitu prostornu organizaciju dvorca u oblikovanju stalnog muzejskog postava. Kompleksni pristup prezentaciji arhitektonskih nalaza u dvorcu, u svim njegovim fazama od 15. do 19. stoljeća, uz korištenje klasičnih i multimedijskih tehnika sastavnim su dijelom prezentacije cjeline toga vrijednoga arhitektonskog i baštinskoga objekta.

Novim stalnim postavom muzeja na 2000 m2 prezentirana je dramatična priča o isprekidanom kulturno-povijesnom, umjetničkom i društvenom razvoju Grada Iloka, Bapske, Šarengrada i Mohova, počevši od prapovijesnog horizonta, rimske antike, seobe naroda, ranog, razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, turskog i postturskog doba, jačanja i procvata građanstva u 19. st., ratova u 20. st., pa sve do Domovinskog rata i povratka protjeranih žitelja u grad. Kontekst muzeološkog promišljanja vezan je uz osebujni identitet Iloka i njegove srednjoevropske pripadnosti, te uz veliku dozu poštivanja multikulturalnih zajednica (židovske, slovačke i pravoslavne). Galerija slika, crteža, grafika i skulptura i Spomen galerija uglednih Iločana te Etnografski prikaz zapadnog dijela Srijema u potkrovlju dvorca, cjelovita je slika povijesti i kulture Grada Iloka.

Istočni dio glavnog krila zaprema višenamjenska dvorana kao rekonstrukcija prostorije iz 15. st. s četiri gotička križna prozora. Ova višenamjenska dvorana, Dvorana Nikole Iločkog, opremljena je multimedijskim sustavom i u okviru stalnog postava koristi se za prezentaciju dviju muzeoloških tema: povijesne faze izgradnje, pregradnje i adaptacije dvorca te novih arheoloških otkrića uz dvorac i na spomeničkom platou.

Muzej grada Iloka bio je u 2012. godini uvršten u kandidaturu za European Museum of the Year Award and Council of Europe Museum Prize za 2013.g., osnovom svoga novoga stalnoga postava, prostora u kojem djeluje i programa kojima prezentira sadržaje Muzeja.

mr.sc. Mario Beusan

Stalni postav Muzeja grada Iloka:

Idejni projekt muzeja
prof. mr.sc. Mario Beusan, d.i.a.

Izvedbeni projekt
Irena Jurin, d.i.a.

Muzeološka koncepcija:
red. prof. mr.sc. Mario Beusan, d.i.a.
Mato Batorović, v.d. ravnatelja Muzeja grada Iloka (u mirovini)
Ružica Černi, prof., kustosica Muzeja grada Iloka

Prostorna koncepcija i oblikovanje stalnog postava
prof. mr.sc. Mario Beusan, d.i.a.

Projekt oblikovanja interijera
prof. mr.sc. Mario Beusan, d.i.a.

Suradnice na postavu, ravnateljice Muzeja grada Iloka
Dubravka Tomšik Krmpotić, dipl.oec.
Maja Novaković, prof.

http://www.mgi.hr
http://www.euromuse.net

    Detalji stalnog postava ; 2010.g. ; izvor: fototeka Muzeja grada Iloka