Zgrada Žitnice jedna je od malobrojnih baroknih građevina te vrste, čiji je gotovo nepromijenjen izgled sačuvan do danas. Pripada kompleksu gospodarskih zgrada imanja obitelji Odescalchi, a izgrađena je u drugoj polovici XVIII. stoljeća. Njezina se izgradnja može vezati uz obnovu i unaprjeđenje imanja te drugu baroknu obnovu dvorca Odescalchi. Izvorno oblikovanje pročelja Žitnice s kombinacijom rustično obrađenih, neobojenih polja koja formiraju vijenci i okviri glatke, bijelo bojene žbuke također pokazuje karakteristike „mode“ s kraja XVIII. stoljeća, a koja je u Iloku još uvijek prisutna na istočnome pročelju istočnoga krila franjevačkoga samostana. Takvo je oblikovanje pročelja dokumentirano i na izvornoj zgradi kurije Brnjaković, također iz XVIII. st., koja je zbog ruševnoga stanja morala biti do temelja srušena. Međukatne konstrukcije Žitnice, kao i svi ostali konstruktivni elementi, stubišta i drugi detalji interijera, u potpunosti su izvedeni u drvu i sačuvani u svom izvornom stanju.

U okviru Projekta provedena su temeljita konzervatorsko-restauratorska istraživanja, ali sredstva za građevinsku sanaciju nisu predviđena. Statika zgrade je jako narušena, a dugogodišnje prokišnjavanje krovišta uzrokovalo je destrukcije drvene građe interijera. Sredstvima izvan ovoga Projekta 2011. godine izvršena je rekonstrukcija krovišta i zamjena pokrova.

Žitnica se danas koristi kao skladišni prostor, ali još uvijek nema adekvatnu namjenu.

S obzirom na izuzetnu vrijednost njezinoga sačuvanog izvornog stanja, trebalo bi sve zahvate usmjeriti na očuvanje upravo te izvornosti.

Daria Škarpa Dubreta, Hrvatski restauratorski zavod

    Pogled na žitnicu sa jugozapada ; 2005.g. ; snimio: Đuro Šimičić ; izvor: Hrvatski restauratorski zavod