Prve spoznaje o lokalitetu vezane su uz slučajne nalaze koje je zabilježio povjerenik Narodnog muzeja u Zagrebu u kontaktima s obitelji Streim koja je obrađujući svoje posjede uočila neobično lijepe keramičke ulomke.

Prva istraživanja lokaliteta datiraju još iz 1897. godine kada je Josip Brunšmid, ravnatelj Arheološkog muzeja i prvi profesor arheologije na sveučilištu u Zagrebu, proveo istraživanja na položaju Vinograd Streim. Nalaze tih istraživanja objavio je Moritz Hoernes iz Beča, prvi profesor prapovijesne arheologije u Europi koji je objedinio rezultate istraživanja Ljubljanskog Barja, Vučedola, Sarvaša i Erduta te povezao ta područja u istu kulturu nazvavši nalaze: istočno alpska sojeničarska keramika. Najutjecajniji arheološki teoretičar svoje generacije Vere Gordon Childe, 1929. godine kulturi daje naziv slavonska kultura.

Prvo veliko istraživanje provedeno je 1938. godine na najmanjem platou Gradac, a u suradnji s Narodnim Muzejom u Zagrebu. Istraživanje je vodio njemački arheolog i profesor na Prapovijesnom institutu Sveučilišta u Tübingenu Rudolf Robert Schmidt. Rezultati toga istraživanja objavljeni su 1945. godine u kapitalnom djelu 'Die Burg Vučedol' kojim se termin vučedolska kultura ustalio u europskoj prapovijesnoj literaturi, a vučedolska kultura, kao i eponimni lokalitet, dobili zapaženo mjesto u europskoj arheologiji.

Sustavna arheološka istraživanja na području Vinograda Streim, koja su u suradnji provodili Gradski muzej Vukovar, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arheološki muzej u Zagrebu, trajala su kontinuirano od 1984. do 1990. godine, kada je zbog ratnih događaja 1991. istraživanje prekinuto. Nakon završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i razminiranja Vučedola, u rujnu 2001. godine nastavljeno je istraživanje lokaliteta Vučedol na sondi otvorenoj 1987. godine.

U rujnu 2004. godine otvorena je nova, četvrta sonda V-04, uz zapadni profil sonde V-87. Sonda je istih dimenzija kao prethodna (400 m2), a podijeljena na 100 kvadranata, svaki veličine 2 x 2 metra. Sustavnim arheološkim istraživanjima istražena su četiri iskopna bloka (sonde) veličine 20 x 20 m na poziciji Vinograda Streim. Arheološkim istraživanjima utvrđen je spektar prapovijesnih kultura s nalazima od starčevačke kulture do kasnog brončanog doba, s jasno vidljivom dominacijom tri osnovna naseobinska horizonta: badenske, kostolačke i vučedolske kulture.

U rujnu 2012. godine otvorena je nova sonda istih dimenzija na platou Kukuruzišta Streim, na mjestu budućeg planetarija i zvjezdarnice koja je planirana u sklopu arheološko-turističkog parka.

Aleksandar Durman
Ružica Marić

    Arheološka istraživanja vučedolskog Gradca ; 1938. g ; izvor: fototeka Gradskog muzeja Vukovar