Istraživački centar smješten je u Vili Streim i dio je cjelovitog programa spoznaja o načinu rada i realizaciji svih poslova koji su vezani za znanstvena istraživanja i obradu arheoloških artefakata te put do njihove prezentacije.

Vila Streim izgrađena je 1918. godine prema arhitektonskom rješenju Frana Funtaka kao ladanjski objekt na tri etaže, iznimno razigranog tlocrta i krovišta, što je odlika secesijskih vila, a naslijeđena je iz historicisitičke arhitekture. Prezimenom obitelji Streim, nekadašnjim vlasnicima posjeda su, osim vile, nazvani i arheološki lokaliteti: Vinograd Streim i Kukuruzište Streim.

Vila Streim je u cijelosti izgrađena od armiranog betona i predstavlja prvi primjer takove gradnje u Hrvatskoj te je stoga uvrštena među značajne objekte spomeničke baštine. Tijekom ratnih razaranja u Domovinskom ratu, Vila je pretrpjela znatna oštećena. Projektom obnove rekonstruirana je u cijelosti prema konzervatorskim smjernicama.

Muzeološkom koncepcijom, Vila Streim preuzima ulogu istraživačkog centra u kojemu će se vršiti kompletna dokumentacija arheoloških istraživanja i arheološke građe. Opremljena suvremenom računalnom tehnologijom davat će na uvid istraživačima i posjetiteljima mogućnost za detaljnija upoznavanja s metodama arheoloških istraživanja i arheološkim nalazima s Vučedola kao i drugih lokaliteta istovremenih kultura. Potkrovlje Vile Streim predviđeno je za smještaj dijela istraživačke ekipe.

Aleksandar Durman
Ružica Marić

    Villa Streim, 20-te godine 20. stoljeća ; izvor: fototeka Gradskog muzeja Vukovar