Kuća Emsminger nalazi se u jedinstvenom sklopu baroknih građanskih jednokatnica, prigrađena uz zgradu negdašnje Diližansne pošte (stara Galerija Bauer), i posljednja je u nizu baroknih kuća koje se od maloga trga lijevom stranom glavne ulice (Ul. dr. F. Tuđmana br. 21) penju prema Bećarskom križu. Izgrađena je oko 1800. godine, na uskoj i maloj parceli. Na ulicu izlazi s dva lučna otvora oslonjena na kvadratične stubove svodenog trijema. U prizemlju uz ulicu bila je i radionica, dok se uzduž dvorišnog pročelja pružala drvena galerija sa stubištem. Ispod kuće je masivno svođen podrum. U Domovinskom ratu zgrada je teško oštećena, uključivo i dio nosivog zida. Svi ostali sklopovi potpuno su uništeni.

Nakon detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja, provedena su arhivska, povijesna i konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Obzirom na rapidno propadanje građevine od izrade projektne dokumentacije do početka izvođenja radova, bilo je potrebno izvesti dodatne sanacije temelja. Nakon pripremnih radova, na građevini su razgrađeni zidovi kata, sanirani zidovi prizemlja i kata uključujući ulični trijem s pripadajućim stupovima, izveden je drenažni sustav u podrumu, krovna konstrukcija i pokrov krova, uključujući limarske radove. Sanirani su postojeći svodovi, završeni radovi u unutrašnjosti građevine, ožbukano i oličeno pročelje. Restauratorski radovi izvedeni su na kovanim vratima trgovine i manufakturnoj plastici glavnog pročelja dvorišne građevine. Radovi su dovršeni tijekom 2012. godine.

izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


pripremila:
Ivanka Maroević, Link2
  • Kuća Emsminger prije rata ; 1949.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru