Kuće Bingulac II i III posljednje su dvije barokne katnice s desne strane glavne ulice (Ulica dr. F. Tuđmana br. 20), koja se od malog trga uspinje prema Bećarskom križu. Izgrađene su u drugoj polovini 18. stoljeća. Iako se radi o dvije kuće, postavši vlasništvo obitelji Bingulac krajem 19. stoljeća, upisane su na zajedničku česticu Zemljišnih knjiga te se u svim službenim institucijama vode kao jedna građevina. Izgrađene su kao uski ugrađeni objekti koji pročeljem zauzimaju punu širinu parcele, a na liniju ulice izlaze s dva lučna otvora. U Domovinskom ratu 1991. građevine su izravno pogođene u krovište, pri čemu je došlo do potpunog uništenja pokrova, krovne konstrukcije i stropa nad katom. Djelomično je probijen i svod prizemlja.

Dugogodišnje nesaniranje i izloženost atmosferilijama rezultiralo je lošim konstruktivnim stanjem te opasnošću od urušavanja, stoga su u 2007. godini izvršeni su nužni radovi sanacije i razgradnje kako bi se omogućio pristup građevinama te pristupilo provođenju konzervatorsko-restauratorskim istražnim radovima i izradi projektne dokumentacije. Nakon organizacije gradilišta, provedeni su pripremni i istražni radovi. Izvedena je razgradnja dvorišne građevine, na uličnim pročeljima razgrađeni su labilni dijelovi s pojedinih konstruktivnih elemenata, izvedeno je podupiranje i sanacija postojećih svodova, zidanje novih stupova trijema s AB jezgrom, nosivih zidova prizemlja i kata, stropna ploča kata, žbukanje uličnog pročelja, krovna konstrukcija te pokrov. Radovi su dovršeni 2012. godine.

izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


pripremila:
Ivanka Maroević, Link2

    Bingulac II prije rata ; oko 1970.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru