Kuća «Zlatna dolina» pozicionirana kao uglovnica u ulici dr. F. Tuđmana br. 13, izgrađena u 18. stoljeću na sjeverozapadnom dijelu baroknog trga u samom središtu povijesne jezgre. Na temelju ranijih istražnih radova (1977./78.) u prizemnom dijelu građevine rekonstruiran je barokni trijem iz 18. stoljeća. Prizemni dio građevine u poslijeratnoj obnovi privremeno je obnovljen i ima trgovačko-poslovnu namjenu.

Pročelje katnog dijela razdijeljeno je od prizemlja plitkim vijencem skromne profilacije. U Domovinskom ratu 1991. građevina je izravno pogodena u krovište, pri čemu je potpuno uništen pokrov, krovna konstrukcija i strop nad katom.

Kao nastavak već ranije provedenih istražnih radova, konzervatorsko-restauratorski nadzor i istraživanja kontinuirano su se provodila i tijekom građevinskih radova (razgradnje konstrukcije). S radovima na obnovi započelo se 2007. godine, no prilikom početnih radova razgradnje i demontaže, uočeno je da je zgrada uslijed ratnih oštećenja i dugogodišnje izloženosti atmosferilijama konstruktivno ugrožena te je izrađena dopuna projekta. Svi su radovi dovršeni do siječnja 2009. godine: izvedena je razgradnja krovišta, zabatnih zidova, nosivih i pregradnih zidova kata, izvađeni su podovi kata i sanirani svodovi prizemlja, izvedeno novo prigrađeno stubište, obijena recentna cementna žbuka pročelja, izrađeni i postavljeni novi prozori i izlozi.

izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


pripremila:
Ivanka Maroević, Link2
  • Zlatna dolina prije rata ; 1920.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru