Zgrada u ulici dr. F. Tuđmana 8 smještena je na južnoj strani uličnog toka kao obostrano ugrađena jednokatna građevina, a nekad je sa zgradom na br. 10 činila cjelinu. Izgrađena je u 19. stoljeću u duhu historicizma, tlocrta u obliku slova L. U zgradi je nekada bila smještena pošta. Pročelje je obnovljeno sedamdesetih godina kada je rekonstruiran i veći dio ukrasnih elemenata. U građevini su danas smješteni prostori poslovne namjene. Zgrada na br. 10 izgrađena je također sedamdesetih godina 19. stoljeća, složenog tlocrta.

U Domovinskom ratu, 1991. obje građevine izravno su pogođene u krovište, pri čemu je došlo do potpunog uništenja pokrova i krovne konstrukcije, a oštećenja su bila vidljiva i na uličnom pročelju. U poslijeratnoj obnovi kuće na br. 8 popravljeno je krovište i stavljen pokrov, a većim dijelom obnovljena je i unutrašnjost građevine. Građevini na br. 10 popravljeno je krovište i stavljen pokrov, a obnovljen je dio uličnog dijela prizemlja u kojem je smješten trgovački sadržaj. Za obje kuće, osim detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja, provedena su arhivska, povijesna i konzervatorsko-restauratorska istraživanja.

Za kuću na br. 8 predviđena je samo rekonstrukcija i sanacija glavnog uličnog pročelja te su svi radovi završeni tijekom 2009. godine - izrađeni i montirani elementi manufakturne plastike, žbukanje zidova pročelja, profilacija, vijenaca i istaka, zamjena vanjske stolarije, a rekonstrukcija izloga u donjem dijelu građevine izvedena je u 2. fazi obnove, početkom 2012. godine.

Za kuću na br. 10, radove sanacije obilježio je pronalazak nepoznatog podruma ispod dvorišta i urušenog dijela kuće te loše stanje temeljnog tla, potvrđeno naknadno provedenim geomehaničkim istražnim radovima, što je rezultiralo znatnim promjenama u projektu. Izvedena je razgradnja stubišta dvorišnog dijela s razgradnjom nosivih zidova, međukatne konstrukcije te pregradnih zidova Obavljeni su iskopi u dvorištu s ciljem otkrivanja postojećih temelja i svoda podruma te zidanja temelja dvorišnog dijela građevine. Provedena je sanacija i konzerviranje pronađenog podruma, izvedena sanacija temelja i rekonstrukcija dijela zidova sjeverozapadnog dvorišnog krila, a zbog povećanih troškova odustalo se od izgradnje jugozapadnog dvorišnog dijela kuće. Na građevini je izvedena restauracija elemenata manufakturne plastike glavnog pročelja i veže, restauracija kamenog stubišta u interijeru, kao i faksimilna obnova kamenih konzola dvorišnog balkona. Radovi su dovršeni u 2012. godini.

izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


pripremila:
Ivanka Maroević, Link2

    Kuća I u Ulici dr. Franje Tuđmana ; razglednica iz 1916.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru