Kuća Puches smještena je kao obostrano ugrađena jednokatna građevina na sjevernoj strani uličnog niza u ulici dr. F. Tuđmana br. 9. Ima tlocrt izduženog pravokutnika. U uličnom dijelu prizemlja je prostor ugostiteljske namjene, a katni dio se koristio u stambene svrhe. Pročelje je bogato profilirano u duhu klasičnog historijskog stila. Na dvorišnom pročelju nalazi se balkon s profiliranim konzolama od lijevanog željeza.

U Domovinskom ratu, godine 1991. građevina je izravno pogodena u krovište, pri čemu je došlo do potpunog uništenja pokrova, krovne konstrukcije i stropa nad katom. Prije početka Projekta, obnovljeno je prizemlje s ugostiteljskim sadržajem.

Projektu su prethodila arhivska, povijesna i samo djelomično konzervatorsko-restauratorska istraživanja, stoga je tek tijekom izvođenja radova obnove dobiven stvarni uvid u stanje konstrukcije građevine koje je bilo znatno lošije od projektom predviđenog stanja te zahtijevalo nepredviđene radove neobuhvaćene projektnom dokumentacijom.

Tijekom 2010. godine započeto je s radovima na obnovi. Tijekom 2011. godine izvedena je sanacija temelja, rekonstrukcija i sanacija zidova prizemlja, kata i potkrovlja. Izvedena je i nova krovna konstrukcija i pokrov te su izrađeni montažni elementi stubišta i sanirani postojeći svodovi. U 2012. g. montirani su elementi pomoćnog konzolnog stubišta, završeno je stubište, montirana nova stolarija i bravarija, dovršen sustav drenaže u podrumu, ožbukano pročelje te izvedeni priključci na komunalnu infrastrukturu. Obnova kuće Puches dovršena je u 2012. godini.

izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


prerada i dopuna:
Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod

    Kuća Puches ; razglednica iz 1916.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru