Uz jednokatnu rezidenciju barunske obitelji Paunović, obitelj Paunović 1929. godine kupila je i susjednu staru katnicu (Ulica dr. F. Tuđmana br. 7) čije je pročelje, u preadaptaciji i dogradnji drugog i trećeg kata, izvedeno prema dekorativnim elementima pročelja starog dijela palače. Iako je riječ o dvije zasebne građevine, s rezidencijom Paunović doima se kao jedinstveni arhitektonski sklop. Kuća je, kao i rezidencija, 1991. godine izravno pogođena u krovište te su pokrov, krovna konstrukcija i svi stropovi potpuno uništeni.

Uz provedena arhivska i povijesna istraživanja, tijekom izvođenja radova razgradnje završena su i konzervatorsko-restauratorska istraživanja, a tijekom rada na idejnom projektu, odlučeno je da se kuća konstruktivno sanira u postojećim gabaritima, prema projektu vukovarskog arhitekta Frana Funtaka iz 1936. godine. Polovicom 2011. godine započela je sanacija i rekonstrukcija nosive konstrukcije zidova i stropova, pročelja i drvenog krova građevine. Izvedena je razgradnja oštećenih dijelova građevine, sanirani temelji te izrađena međukatna konstrukcija 1. i 2. kata. Najzahtjevniji zahvat bio je rekonstrukcija zavojitog betonskog, konzolnog stubišta što je vremenski najduže trajalo. Predloženim rješenjem sanacije, zbog izmijenjenih zakonskih propisa, bila je moguća izmjena jedne stube dnevno uključujući sve predradnje koje su predhodile zahvatu. Prema povijesnom predlošku izrađena je stolarija prozora, vrata i izloga, ugrađena na uličnom i dvorišnom pročelju kuće. Za ulaznu vežu u prizemlju kuće izvedena su s ulične i dvorišne strane dvoja kovanoželjezna vrata s polukružnim, ostakljenim nadsvjetlima. Na njima nisu dosljedno izvedeni svi ukrasni, dekorativni elementi s povijesnog predloška.

Od konzervatorsko-restauratorskih radova u širini cijelog dvorišnog pročelja u nivou prvog kata, izveden je balkon čiji je pod od kamenih ploča pridržan kamenim konzolama. Balkonska ograda izgledom oponaša ukrasnu, kovanoželjeznu ogradu s palače Paunović. Na glavnom pročelju izvedeni su prema sačuvanim fragmentima dekorativne plastike, profilacije krovnog i razdijelnih vijenaca, lezene na rubovima i sredini pročelja te profilirane klupčice i lučni nadvoji prozora. Dvorišno pročelje je žbukano ravnom, glatkom žbukom bez dekorativnih elemenata.

Na unutarnjem stubištu montirana je ograda od ljevanoželjeznih, dekorativnih stupića koja je dijelom bila uništena, pa su novi, nedostajući stupići lijevani prema sačuvanim uzorcima. Radovi konstruktivne sanacije završeni su krajem 2013. godine. Zbog financijskih teškoća izvođača radova neki radovi nisu izvedeni do kraja, ali u dogovoru s vlasnicima kuće, početkom 2014. izvršena je primopredaja i okončani obračun s izvoditeljem koji je neposredno iza toga otišao u stečaj.


izvori:
Projekt „Istraživanje, obnova, revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar – Vučedol“, Ministarstvo kulture, 2005.
Katalog građevina s pregledom financijskog stanja realizacije projekta i procjenom izvršenja, Hrvatski restauratorski zavod, 2012.


prerada i dopuna:
Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod
  • Pogled na ulično pročelje kuće Paunović prije rata; oko 1980.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru