Sjemenarska je stanica katnica na istaknutom položaju pored Dunava u sjeveroistočnom uglu kompleksa. Sagrađena je početkom 20. stoljeća na mjestu srušenih starijih zgrada te nosi historicistička stilska obilježja. Tridesetih godina 20. stoljeća koristila se kao praonica rublja.

Zbog svog položaja u neposrednoj blizini dunavske obale, s čije je suprotne strane bila locirana neprijateljska artiljerija, izuzetno je teško stradala tijekom ratnih razaranja godine 1991. i u narednim godinama. Potpuno je uništena krovna i sve međukatne konstrukcije izuzev nad dijelom prizemlja. Srušen je i velik dio unutrašnjih te pročelnih zidova.

Zbog velikog stupnja oštećenja konstrukcije, zgrada je faksimilska rekonstrukcija izvornog izgleda, gdje su u prizemlju dvorišnog pročelja obnovljeni prozori s lučnim nadvojima, a uklonjene su sve recentne dogradnje i pregradnje. Intenzivni građevinski radovi počeli su u proljeće 2012. s radovima razgradnje uništenog građevinskog materijala, prezidavanja, dozidavanja i injektiranja. Izvedeni su armiranobetonski radovi podzidavanja temelja, međukatnih konstrukcija, izvedeno je novo četverostrešno drveno krovište s pokrovom od biber crijepa. Pročelja su ožbukana u prizemnoj zoni s rustikom u vidu horizontalnih traka, a na katu glatkom ravnom žbukom. Izvedene su sve profilacije oko prozora, razdjelni vijenci i krovni profilirani vijenac. Rekonstruirani su svi kameni i limeni dekorativni elementi. Pročelje je obojeno tonom zlatnog okera s bijelim profilacijama. Ugrađena je sva drvena stolarija prozora i vrata.

Unutrašnjost je obnovljena u skladu s novom namjenom, a to je izložbeni prostor za donaciju iz Zbirke Bauer. Uvedene su elektro i strojarske instalacije, vodovod i kanalizacija, protupožarna i protuprovalna zaštita ugrađeno je dizalo, a u požarnim sektorima dvoja velika protupožarna, metalna vrata tipa klizne stijene s ugrađenim manjim vratima. Međukatna veza ostvarena je betonskim stubištem obloženim drvenom oblogom s ogradom od kaljenog stakla. Grijaća tijela / ventilokonvektori upušteni su u podne kanale prekrivene drvenim rešetkama. U svim prostorima su podovi drveni od parketnih daščica.

Radovi su završeni u lipnju 2013. godine, primopredaja i okončani obračun radova s glavnim izvoditeljem radova u ožujku i kolovozu 2014. godine. Uporabna dozvola od Tijela zaduženog za izdavanje istih, dobivena je krajem veljače 2014.

Diana Požar i Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod

    Sjemenarska stanica za vrijeme rata ; snimio: Vladimir Červenka, Vukovar, 1991.g. ; izvor: fototeka Gradskog muzeja Vukovar