Kurija IV - Inspectoratum sagrađena je 1782. godine za potrebe nadzorništva vlastelinstva. Sačuvana je kopija izvornoga datiranog projekta s tlocrtom, nacrtom glavnoga pročelja i presjekom krovne konstrukcije. Tijekom Domovinskoga rata građevina je teško oštećena uslijed višekratnih izravnih pogodaka projektila različitih kalibara, a do temelja je srušena za vrijeme okupacije Vukovara prilikom obnove susjedne zgrade (u razdoblju između 1992. i 1997. godine) zbog čega su se konzervatorsko-restauratorska istraživanja ograničila na proučavanje arhivske dokumentacije. Kurija je bila jednokrilna prizemnica pravokutnoga tlocrta s natkrivenim trijemom uz južno pročelje. Pročelje Kurije IV je, za razliku od pročelja ostalih kurija, raščlanjeno upuštenim i istaknutim trakama horizontalne rustike te je ona vjerojatno sagrađena posljednja od četiri kurije. Faksimilska je rekonstrukcija izvedena na osnovu sačuvanoga projekta iz 1782. godine uspoređenoga s nacrtom sačuvanih temelja te na osnovu fotodokumentacije.

Nakon provedenog javnog natječaja za odabir izvoditelja radova isti su započeli polovicom 2010. godine. Obavljeno je čišćenje parcele i provedeni istražni radovi, prilikom kojih je otkopan podrum kurije, zatečen u cijelosti zatrpan. Sanirani su postojeći temelji, izvedeni su novi temeljni serklaži, te svodovi velikog i malog podruma. Izgrađeni su zidovi prizemlja s vertikalnim serklažima i polumontažna stropna konstrukcija prizemlja i drveno, četverostrešno krovište sa hidroizolacijom i krovnim prozorima u vidu „obrve“ te žljebovi i oluci za odvodnju oborinske vode i gromobran. Krov je pokriven biber crijepom. Izvedene su instalacije vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacije. Izvedena je plinska instalacija i montirana su uređaji za grijanje i hlađenje / ventilokonvektori u glavnoj i pomoćnoj zgradi u dvorištu. Izvedene su podloge poda za parketne daščice i keramičke pločice u ganjku. Podovi unutrašnjosti su obloženi kamenom i keramikom na hodnicima i sanitarijama, a sobe drvenim parketom. Čelično stubište s opločenjem stuba kamenom povezuje prizemlje i potkrovlje koje ima visinu normalne etaže. Pregradne stijene i podgledi stropova su izvedeni od gips kartonskih ploča. Izvedena je i ugrađena nova, vanjska i unutarnja, drvena stolarija prozora i vrata i protupožarna metalna vrata. Zgrada je opremljena s novo izrađenim, ugradbenim namještajem / ormarima. Dvorišni trijem izveden s nizom drvenih stupova s kosnicima u gornjoj zoni koji pridržavaju nazidnu gredu krova. Stupovi se oslanjaju na zidani parapet. Pročelja su ožbukana i oličena bijelom bojom.

Svi radovi su završeni, tehnički pregled je izvršen 26.06.2012. Uporabna dozvola je dobivena 10.10.2012. Primopredaja građevine između izvođača i naručitelja izvršena je 18.12.2012. godine. Zgrada je u vlasništvu Grada Vukovara, ali ju koristi Ministarstvo kulture za Konzervatorski odjel u Vukovaru.

Diana Požar i Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod
  • Vlastelinska kurija 4 prije rata ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru