Kurija II – Directoratum je također sagrađena u drugoj polovici 18. stoljeća, a služila je kao upravna zgrada vlastelinstva. Dvokrilna je prizemnica nepravilnoga „L“ tlocrta, prvi puta dograđivana nedugo nakon izgradnje o čemu svjedoči sačuvani projekt dogradnje s kraja 18. ili početka 19. stoljeća koji prikazuje i izvornu građevnu fazu. Kao i na Kuriji I, osnovnu komunikaciju predstavlja natkriveni trijem s dvorišne strane oba krila. Kao i ostale kurije, zaključena je visokim strmim krovištem s karakterističnim zaobljenim tavanskim odzračnicima. Podrum se pruža samo ispod uličnoga krila, a povezan je s podrumima susjednih Kurije I i Kurije III. Kao i na primjeru Kurije I, ruševinu je građevine bilo potpuno razgraditi te izvesti faksimilsku rekonstrukciju.

Polovicom 2011. godine započeli su pripremni i istražni radovi na temeljima i u podrumu. Poduprti su i očišćeni svodovi podruma i sanirani u oštećenim dijelovima. Izvedeno je ulazno stubište u podrum, betoniranje temelja nepodrumljenog dijela građevine, razgrađeni su zidovi prizemlja zajedno s podrumskim odzračnicima i slojevi poda iznad svodova podruma. Nakon toga je izvedena horizontalna hidroizolacija zidova prizemlja. Izbetonirana je polumontažna porotherm stropna ploča prizemlja sa svim serklažima i gredama, te je izidan završni krovni profilirani vijenac. Izvedeno je novo četverostrešno drveno krovište s pokrovom od biber crijepa i krovnim prozorima u vidu „obrve“. Izrađena je i ugrađena nova stolarija i bravarija te sustav odvodnje oborinske vode i gromobran. Oborinska odvodnja je priključena na gradski kolektor. Pročelja su ožbukana glatkom žbukom s dodatkom profilacija sokla, okvira oko prozora, krovnog vijenca i medaljona između prozorskih osi uličnog pročelja. Dvorišna pročelja i unutrašnjost trijema ožbukana su glatkom žbukom. Pročelja su obojena bijelom bojom s izuzetkom unutrašnjosti medaljona koji je sivi.

Unutrašnjost kurije je tzv. grubi roh-bau, s vidljivom zidanom konstrukcijom pregradnih zidova bez završnih podova i instalacija. Radovi na kuriji su završeni u rujnu 2013. godine. početkom listopada iste godine izvršena je primopredaja i okončani obračun s izvoditeljem radova.

Diana Požar i Blanda Matica, Hrvatski restauratorski zavod
  • Vlastelinska kurija 2 za vrijeme obnove ; 2011.g. ; izvor: Konzervatorski odjel u Vukovaru